účetnictví

 • Vedení předepsaných účetních knih
 • Zpracování prvotních dokladů
 • Zpracování účetní závěrky a daňového přiznání
 • Kontrola již zpracovaných dokladů
 • Evidence DPH, vyhotovení přiznání k DPH a záznamní povinnosti
 • Evidence dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku včetně výpočtu odpisů
 • Zpracování statistických výkazů
 • Podklady pro banky
 • Vedení střediskového i zakázkového účetnictví
 • Zpracování silniční daně a jiných daňových přiznání
 • Zastupování klienta na všech úřadech
 • Rekonstrukce účetnictví
 • Vedení knihy jízd
 • Měsíční či kvartální uzávěrky
 • Poradenství a konzultace

mzdová a personální agenda

 • Vyhotovení pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti či provedení práce
 • Vyhotovení výpovědí z pracovního poměru, dohod o ukončení pracovního poměru
 • Přihlášky a odhlášky zaměstnanců na ČSSZ a na zdravotních pojišťovnách
 • Vyhotovení výplatních pásek, výplatních listin
 • Vedení mzdových listů a evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP)
 • Zastupování při kontrolách na ČSSZ a na zdravotních pojišťovnách

zastupování na úřadech

Uvědomujeme si, že Váš čas je drahý a proto nabízíme zastupování klienta při kontrolách i jednáních na finančním úřadě, správě sociálního zabezpečení a u zdravotních pojišťoven.

daňová evidence

 • Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob
 • Daň z příjmů právnických osob
 • Daň z příjmů fyzických osob
 • Daň z přidané hodnoty
 • Souhrnné hlášení
 • Silniční daň
 • Daň darovací
 • Daň z nemovitosti
 • Daň z převodu nemovitosti

vyhotovení daňových přiznání

 • Vedení peněžního deníku a knihy závazků a pohledávek
 • Vedení knihy jízd
 • Poradenství a konzultace
 • Vyhotovení daňového přiznání včetně přehledů pro ČSSZ a zdravotní pojišťovny
 • Evidence hmotného a nehmotného majetku (včetně sestavení odpisů)
 • Evidence DPH, vyhotovení přiznání k DPH a záznamné povinnosti
 • Zpracování silniční daně a jiných daňových přiznání
 • Zastupování klienta na všech úřadech

zpracování statistických výkazů

Český statistický úřad může požadovat vyplnění statistických výkazů dle jejich potřeb. Naši klienti se tímto zabývat nemusí, rádi je vyplníme za Vás.

přelad dokladů do angličtiny, i z angličtiny

Veškeré vaše podklady jsme schopni přeložit z angličtiny i do angličtiny.

Softwarové vybavení

program Premier System verze X3 – účetnictví a daňová evidence
Form Studio od Kastner software – daňové, personální a jiné formuláře
1.12. započaly práce na anglicke verzi stránek
1.12. zprovozněna cz verze, nové webové stránky erminea s.r.o.
30.11. zprovozněn formulář rychlé zprávy
Opiš kód
code
Copyright © Erminea s.r.o. 2010
/
Lipůvka 38, ( Blansko ), PSČ 679 22 , tel: (+420) 774 733 035, (+420) 777 094 933